Niveaus

Taalniveaus

Het taalniveau wordt bepaald door de trainer in het kader van het CEFR (Common European Framework of Reference) oftewel het ERK (Europees Referentiekader). Dit kader onderscheidt de volgende zes niveaus:

A1: zeer eenvoudige communicatie
De taalgebruiker heeft de basistaalvaardigheid om op zeer eenvoudige wijze te communiceren. Het is hierbij van belang dat de andere persoon langzaam en duidelijk spreekt en geduldig is.

A2: eenvoudige communicatie
De taalgebruiker heeft de basistaalvaardigheid om op eenvoudige wijze te communiceren.

B1: standaard eenvoudige communicatie
De taalgebruiker heeft de taalvaardigheid om de hoofdlijnen van standaardcommunicatie te begrijpen en kan zich uiten met betrekking tot bekende onderwerpen.

B2: normale communicatie
De taalgebruiker heeft de taalvaardigheid om deel te nemen aan standaardcommunicatie.

C1: moeilijke of specifieke communicatie
De taalgebruiker spreekt de taal vloeiend met een uitgebreide kennis van woorden en uitdrukkingen.

C2: zeer ingewikkelde communicatie
De taalgebruiker spreekt de taal vloeiend en heeft naast een uitgebreide algehele kennis van de taal, kennis van vaktermen en de vaardigheid om op allerlei wijzen op informatie te reflecteren, argumenten te geven, informatie samen te vatten en nuanceverschillen te herkennen.

Voor een goede beheersing van het Nederlands is een zo hoog mogelijk taalniveau wenselijk.
Het is onze missie u te assisteren richting een zo hoog mogelijk taalniveau.

Translate ยป